+90 216 550 86 80

devrim@devrimersoz.com

Ezber Bozan Satış Teknikleri

Yeni satıcılar için iyi bir kılavuz olma özelliğinin yanı sıra, deneyimli satıcılar için sıra dışı uygulama fikirleri sunan özgün bir eğitimdir.

Kriz Döneminde Telefonda Satış

Bu eğitim setinde, kriz dönemlerinde işletmenize yardımcı olabilen öneriler, telefonda satış becerisini geliştirecek uygulamaları paylaşıyorum.

Kişisel Gelişim

Yıllardır emek verdiğim kişisel gelişim konularının en çok merak edilen ve ilgi duyulanlarını bu eğitim setinde bir araya getirdim.

NLP ile Satış

21. Yüzyılın mucizesi ve herşeyin bilimi olarak tanımlanan NLP ile tanışın. Müşterilerle hızlı bir uyum yakalayıp, zihinlerine girmenin yolunu keşfedin.

TÜM HİZMETLER

Ezber Bozan Satış Teknikleri

Yeni satıcılar için iyi bir kılavuz olma özelliğinin yanı sıra, deneyimli satıcılar için sıra dışı uygulama fikirleri sunan özgün bir eğitimdir.

Kriz Döneminde Telefonda Satış

Bu eğitim setinde, kriz dönemlerinde işletmenize yardımcı olabilen öneriler, telefonda satış becerisini geliştirecek uygulamaları paylaşıyorum.

Kişisel Gelişim

Yıllardır emek verdiğim kişisel gelişim konularının en çok merak edilen ve ilgi duyulanlarını bu eğitim setinde bir araya getirdim.

NLP ile Satış

21. Yüzyılın mucizesi ve herşeyin bilimi olarak tanımlanan NLP ile tanışın. Müşterilerle hızlı bir uyum yakalayıp, zihinlerine girmenin yolunu keşfedin.

TÜM HİZMETLER

Yeni nesil çalışan beklentileri

Günümüzde her şey gibi işgücü piyasası da hızla değişiyor ve yeni nesil çalışanlar farklı beklenti ve ihtiyaçlara sahip oluyorlar. Bunun en önemli sebeplerinden biri, teknolojideki gelişmeler sonucu iletişim ve bilgiye erişimin çok daha kolay hale gelmesidir. Özellikle, Covid-19 pandemisi sonrasında tüm dünyada yeni nesil çalışanlar sabit bir iş yerinden çok, esnek çalışmayı tercih etmektedir. Bu çalışanlar için en önemli beklenti, işin kişisel gelişimlerine ve kariyer hedeflerine katkı sağlamasıdır. Söz konusu çalışanlar, aldıkları eğitim, görev ve sorumlulukların yükselmesini ve kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamı ararlar. Bunun yanı sıra kaynakların ve fırsatların adil dağıtıldığı, herkesin kendini ifade edebildiği daha demokratik bir iş yeri kültürü de tercih etmektedirler.

Ayrıca, esnek çalışma saatleri sunulması da yeni nesil çalışanlar için çekici hale gelmiştir. Bu sayede iş ve özel yaşamları arasındaki dengeyi daha kolay sağlayabileceklerini düşünmektedirler. Ödüller ve tatil gibi sosyal imkânların yanı sıra, maaş ve bonus programları da beklentiler arasındadır. Teknoloji hayatın her alanına sirayet ettiği için, yeni nesil çalışanlar iş yerlerindeki teknolojik altyapının da güncel ve kullanımı kolay olmasını beklerler. Aksi takdirde motivasyonlarının düşebileceği endişesi vardır. Bunun yanında sosyal medya gibi kanallar sayesinde çalışma arkadaşları ve yöneticileriyle sürekli iletişim halinde olabilme fırsatı da onlar için değerlidir.

Kurumlar değişen eğilimleri yakından takip etmeli

Kurumların yeni nesil çalışan beklentilerini karşılayabilmeleri ve onları uzun vadede kendilerinde tutabilmeleri için bu değişen eğilimleri yakından takip etmeleri gerekmektedir. Esneklik, teknoloji kullanımı, kişisel gelişim imkânı sunmaları motive edici faktörler olacaktır. Dünya genelinde bu konuda yapılan bazı araştırmalar ve istatistikler şunları göstermektedir:

Deloitte’nin 2021 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre yeni nesil çalışanların yüzde 79’u esnek çalışma saatlerine, yüzde 74’ü ise uzaktan çalışma imkânına önem vermektedir.

Gallup araştırmasına göre Amerika’da çalışanların yüzde 85’i kurumlarında kişisel gelişim fırsatlarının yetersiz olduğunu belirtmiştir.

Harvard Business Review’ün yayınladığı verilere göre, iş yerlerinde teknolojinin etkin kullanımı yeni nesil çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırmakta, ayrılma niyetlerini yüzde 50 azaltmaktadır.

Forbes Dergisi’nin 2022 yılı verilerine göre, dünya genelindeki yeni nesil çalışanların yarısından fazlası 5 yıldan kısa sürede iş değiştirmeyi düşünmektedir.

Acenteler hangi stratejileri izlemeli?

Sigorta acenteleri yeni nesil çalışanların beklentilerini karşılayabilmek ve onları kurumlarında tutabilmek için bazı stratejiler uygulayabilir:

-Esnek çalışma modeline geçiş yaparak çalışanlara uzaktan çalışma, esnek saatler gibi imkânlar tanımaları.

-Kişisel gelişim fırsatları sunarak çalışanların yeteneklerini geliştirmelerini ve kariyer basamaklarını tırmanmalarını desteklemeleri.

-Maaş ve bonus programlarında adaleti sağlayarak performansa dayalı ödüller vermeleri.

-Teknolojik altyapı yatırımları yaparak, iş süreçlerinin dijitalleşmesini ve çalışan deneyiminin iyileşmesini sağlamaları.

-Sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek, çalışanların kendilerini önemli hissetmelerini sağlamaları.

-İşyeri kültürünü demokratikleştirerek herkesin fikirlerini paylaşabildiği ortamlar oluşturmaları.

-Terfi ve yeni pozisyon olanakları sunarak kariyer planlamasına destek olmaları.

-İletişim kanallarını geliştirerek, çalışan ile yönetim arasındaki bağı kuvvetlendirmeleri.

Bu stratejiler uygulanarak çalışan memnuniyeti ve aidiyeti artırılabilir.

Devrim Ersöz

Eğitimci / Yönetim Danışmanı / Yazar Gezer, yer, içer, okur, yazar, ezber bozar.. Pembe Fil ve Ezber Bozan Satış Teknikleri kitaplarının yazarı.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Yazılar