Satış-pazarlama

  • Home
  • Satış-pazarlama

İleri satış becerileri

Satış mesleğinde ilerlemiş profesyoneller için ileri düzeyde satış yetkinlikleri kazandıran uygulamalı bir programdır. Kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Süre: 1-3 Gün

NLP ile satış

21. yüzyılın mucizesi olarak tanımlanan Neuro Linguistic Programming ilke ve teknikleri ile satış yeteneklerini geliştiren programdır. NLP sertifikalı ve satış

Hipnotik satış

NLP’de “Milton dili” olarak da bilinen hipnotik dilin satışta nasıl uygulanabileceğini gösteren programdır. müşterinin bilinçaltına mesaj iletme stratejilerini öğretir. Kurum

Nöro satış

Müşterilerin karar verme mekanizmalarını anlamayı ve beyinlerindeki karar verme düğmesine basmayı kolaylaştıran satış tekniğini deneyimletir. Nöro satışın 4 aşaması uygulamalı

Telesatış

Telefonda etkili satış yapabilmek için gereken becerileri kazandırır. Özel satış scriptleri ve telesatış teknikleriyle desteklenir. Eğitim öncesinde ve sonrasında çağrı

Kurumsal satışın dinamikleri

B2B satış yapan kurumların satış temsilcilerine özel olarak hazırlanır. Kurumsal satış ve müşteri yönetimi becerilerini geliştirir. Kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Stratejik pazarlama

Pazarlamanın 4P’sinden 7P’sine uygulamalı bir yolculuk. Stratejik pazarlama süreçlerini temelinden başlayarak derinlemesine ele alır. ürün yönetimi, fiyatlama, kampanya yönetimi, reklam,

Nöro pazarlama

Yeni çağın satış ve pazarlama tekniği Nöro pazarlamayı temel ve ileri düzeyde deneyimlemenizi sağlar. Türkiye’den ve dünyadan nöro pazarlama örnekleri

Pazar analizi

Ürün ve hizmet pazarlamasının ilk adımı olan pazar analizi tekniklerine yoğunlaşır. Pazar araştırmaları, iç ve dış çevre, makro ve mikro

Müzakere becerileri

Kazan-kazan ilkesine dayalı bütünleştirici müzakere becerilerini geliştirmeyi hedefler. Katılımcılar uygulamalar ve vakalar üzerinden verimli bir müzakerenin temel tekniklerini öğrenirler. Kurum