Etiket: İkna

Birinci şekil
İkna

Etkileme sanatı

Birilerini hızlı ve kolayca etkilemek ister miydiniz? Eşinizi, dostunuzu, üstünüzü, astınızı, müşterinizi ya da istediğiniz her hangi bir kişiyi… Etos, pathos , logos üçlemesiyle bilinen Yunan etkileme felsefesine göz atmaya ne dersiniz? Etos insanların sahip olduğu etik doğaları, dürüstlük ve inanırlık derecesidir. Eğer verdiğiniz sözleri tutuyor ve ilkeli bir hayat sürüyorsanız “etos” a sahipsiniz demektir.

İkna

Dinlemeyen satıcılar

Dinleme becerisi açısından toplum olarak genellikle sınıfta kalırız. Bunun bazı nedenleri var. Doğumumuz sonrası bir yaşına basana kadar devamlı bizi konuşturmaya çalışırlar. Bakalım önce anne mi diyecek baba mı? Konuşmaya başlayınca ailemiz sevinir ve bir süre konuşmamız konusunda bizi cesaretlendirirler. Bir iki yıl sonra durum tersine dönmeye başlar. Artık konuşmamıza dayanamaz kimse. “Sen çocuksun sus”,