Sigorta-Hayat-BES-Sağlık

  • Home
  • Sigorta-Hayat-BES-Sağlık

Temel yönetim becerileri

İlk defa yönetici olacak çalışanlar için temel seviyede yönetim yetkinlikleri kazandırır. Evrensel yönetim fonksiyonlarından planlama, örgütleme, yürütme ve denetleme alanlarında

Temel sigorta satışı

Sigorta ürünlerine özel temel satış becerilerine odaklanır. Sigorta sektöründe yeni işe başlayan çalışanlar ve acente personeli için ideal bir programdır.

Hayat sigortaları satışı

Hayat sigortalarına özel olarak geliştirilmiş satış tekniklerini sunar. Aşağıdaki hayat sigortası ürünlerinin tamamında ürün temelli bilgiyle desteklenir. Risk hayat Birikimli

BES satışı

Bireysel Emeklilik aracılığı lisansı almış profesyoneller için emeklilik ürünlerine yönelik geliştirilmiş özel satış tekniklerini sunar. İhtiyaç analizi, fon seçimi, temel

Sağlık sigortaları satışı

Özel sağlık sigortalarının satışına yönelik etkili teknikleri içerir. Rekabet analizi ve uygulamalı vakaları içerir Kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Süre: 1-2

TSS Satışı

Tamamlayıcı sağlık sigortaları için özel geliştirilmiş satış tekniklerine odaklanır. Ürün ve rekabet bilgisiyle desteklenir. Kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Süre: 1-2

Müşteri ilişkileri yönetimi

Müşterinin kral olduğu dünyada etkili müşteri iletişimi yöntemlerini sunar. Deneyimsel ve interaktif yapıda sunulur. Kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Süre: 1-2