Prof Dr Kerem Sarıoğlu

Birinci şekil

Doktora Derecesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Bilim Dalı 2004 Finans Ağırlıklı İşletme Yöneticiliği Yüksek Lisans Derecesi (MBA) Ball State Üniversitesi Indiana ABD 2001 Muhasebe – Denetim Yüksek Lisans Derecesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997 Lisans Derecesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1994 Fenerbahçe Lisesi 1989 Nurettin Teksan İlkokulu 1983

Başlıca Yayınları

Yayınlar Uluslararası Bildiri: “Problems in Analyzing Financial Statements in Hyper Inflationary Economies”, Twelfth Annual South Dakota International Business Conference, Rapid City, South Dakota, October 5-8, 2005 Kerem Sarıoğlu, Fatih Yılmaz

Kitap: “Nakit Akış Tablosu”, İ.Ü. İşletme F. Muhasebe Enstitüsü Yayını, 2010 Kitap:”Cumhuriyetin 75. Yıldönümünde Muhasebe Tarihi”, Türmob Yayınları, Ankara, 1998 Mustafa Aydın Aysan, Burhan Sarıoğlu (Branş Dışı), Kerem Sarıoğlu

Kitap: “Seçilmiş Türkiye Muhasebe Standartları” (Bölüm Yazarlığı), TESMER yayın no 99, İstanbul, 2. Baskı 2009 Makale:”Enron Olayı”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Yönetim, Yıl 12, Sayı:43, – Ekim 2002; Kerem Sarıoğlu,

Bildiri:”Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumlarının Türk Muhasebe Literatürüne Katkıları”, 6. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 2003; Recep Pekdemir, Kerem Sarıoğlu, İpek Türker

Bildiri:”Muhasebe Meslek Mensupları ile İşletme Yöneticileri Arasında Yaşanan İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 24. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 27 – 30 Nisan 2005 Muğla; Kerem Sarıoğlu

Bildiri: “Ülkemizde muhasebe alanında son yirmi yılda (1988 – 2007) kabul edilen yüksek lisans ve doktora tezlerinin konularına göre dağılımı”, 28. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2009 Alaçatı: Cengiz Erdamar ve Kerem Sarıoğlu

Makale:”Devlet İşletmelerinin Finansal Bilgilerinin Açıklanmasında İnternet Kullanımı” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, s.23-38, Haziran 2006; Kerem Sarıoğlu Makale:”Devlet İşletmelerinin Finansal Bilgilerinin Açıklanmasında İnternet Kullanımı” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, s.23-38, Haziran 2006; Kerem Sarıoğlu Makale:”Kredili Satışların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasının UFRS ve VUK Açısından Karşılaştırılması”, Mali Çözüm, Yıl 17, Sayı 80, s.25-42 Mart-Nisan 2007; Yakup Selvi, Fatih Yılmaz, Kerem Sarıoğlu Makale:”İşletme Birleşmelerinden Şerefiyenin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması”, İ.Ü. İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Ens. Dergisi Yönetim, Yıl:18, Sayı:57, Haziran 2007; Kerem Sarıoğlu, Özgür Esen

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish