Doç Dr Hakkı Aktaş

Birinci şekil

1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. 1994 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1998 yılında Hava Harp Okulu, Havacılık Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği yüksek lisans programını, 2004 yılında Marmara Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi Bilim Dalı’nda yüksek lisans programlarını tamamlamış, 2011 yılında ise İstanbul Üniversitesi’nde, Örgütsel Davranış Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2002-2012 yılları arasında Hava Harp Okulu’nda Öğretim Elemanı olarak görev yapmıştır. 2013-2015 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak atanmış, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiş, Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2015 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2016 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında Doçent unvanı alan Dr. AKTAŞ’ın, ulusal ve uluslararası konferans bildirileri, dergi makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

EĞİTİM

Alibaba.com E-ticaret Global Lisanslı Eğitimci

Doçentlik         ÜAK-Yönetim ve Strateji          Mart-2016

Doktora           İşletme/Örgütsel Davranış       İstanbul Üniversitesi     2011

Yüksek Lisans   Human Resources Management & Development     Marmara Üniversitesi   2004

Yüksek Lisans   Uçak Mühendisliği       İstanbul Teknik Üniversitesi       2003

Lisans   Havacılık Mühendisliği            Hava Harp Okulu        1998

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish