Akademi kuruluşu

  • Home
  • Akademi kuruluşu

Şirketinizin eğitim akademisini birlikte kuralım

Akademi kuruluş  ve faaliyet süreçlerini aşağıdaki fazlarda yürütüyoruz.

Şirketinizin eğitim akademisini birlikte kuralım

1 Şirket ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Hedef kitlenin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, anket ve workshop tasarımı.

2 Şirket kaynaklarının incelenmesi

Teknolojik yeterlik ve LMS analizi, Finansal planlama ve bütçeleme, Proje ekibinin oluşturulması (Şirket yetkilileri, varsa üniversite/ler ve danışman/lar), Proje ekibi toplantı tarihlerinin ve çalışma sisteminin belirlenmesi

3 Proje planlaması

Proje toplantıları gerçekleştirilmesi

4 Bürokratik işlemler

Yasal ve bürokratik uygulamaların incelenmesi

5 Yetkinlik setleri belirleme

Yetkinlik ve/veya iş bazlı strateji planlaması

6 Akademi yönetmelik ve iş modelinin kurgulanması

Eğitim programlarının belirlenmesi, Eğitim sürelerinin belirlenmesi, Eğitim yöntemlerinin seçimi, E-learning içerik tasarımı, Video learning senaryo yazımı, Yetişkin öğrenimine uygun sunum tasarımları

7 Eğitimci seçimi

İç ve dış kaynaklardan eğitmen seçimi Dış kaynak değerlendirme kriterleri Eğitimcinin eğitimi

8 Lojistik planlama

Eğitim mekanlarının belirlenmesi ve rezervasyonu, Ulaşım ve diğer mobil ihtiyaçlar, Donanım ihtiyaçları planlaması,

9 İletişim çalışmaları

Eğitim takviminin yapılması, Hedef kitle ile iletişim planlanması, Akademi duyuruları, İç ve dış PR çalışmaları, Akademi markası ve tasarım çalışması, Micro web sitesi, sosyal medya, dokümantasyon ve mailing çalışmaları

10 Ölçme-değerlendirme

Ön test-son test çalışmaları Envanterler ve rapor tasarımları
Video Image
Shape Image