Acenteler için 8 adımda stratejik planlama

  • Home
  • Acenteler için 8 adımda stratejik planlama
Acenteler için 8 adımda stratejik planlama

Sigorta şirketleri ulusal ve uluslara arası güçleriyle büyük marka gücüne sahiptirler. Peki acenteler binlerce rakip arasında nasıl farklılaşabilir ve marka gücünü nasıl arttırabilir. Bu ancak stratejik bir planlamayla mümkün olabilir. Bunun için sekiz temel noktaya dikkat çekmek istiyorum. Her aşamada bazı sorular sorarak üzerinde düşünmenizi hedefledim.

1. Ana felsefenizi belirleyin

Yönettiğiniz organizasyonun dünya ile ilişkisi ve kuruluşunun amacı nedir? Yalnızca para kazanmaksa var oluş amacınız üzerinde yeniden düşünün. Güçlü markaların insanlara daha derin bir düzeyde ilham verebilecek belirlenmiş bir felsefesi vardır. Felsefeniz ne kadar güçlüyse, harika bir organizasyon kurmak ve yürütmek o kadar kolay olur. Bir girişimci veya liderseniz arkanızda ne bırakmak istediğinizi düşünün.  Felsefeniz ne olursa olsun, organizasyonel faaliyetleriniz ve hedeflerinizle tutarlı ve uygun olmasını sağlayın.

2. Değerlerinizi yazın

Etik, dürüstlük, özen, kalite, davranış standartları gibi değerleriniz var mı? Çalışanlar anlaşıldı ve kabul edildi mi? Değerleriniz müşteriler tarafından algılanıyor mu?

3. Vizyonunuzu netleştirin

Gelecekte nerede olmak istiyorsunuz? Hangi noktada fark yaratacaksınız? Vizyonunuz gerçekçi ve ulaşılabilir mi? Vizyonumuzu tanımlamaya çalışanları ve müşterileri dahil ettiniz mi? Yazıldı, yayınlandı ve anlaşıldı mı? Vizyon ayrıca personele, tedarikçilere, paydaşlara ve kuruluştan etkilenen diğer tüm kişilere ilişkin ilham veren ve fayda sunan ifadeler içerdiğinde daha güçlü olur.

4. Misyonunu tanımlayın

Başka herhangi bir organizasyon veya iş birimine kıyasla ne olduğumuz ve yaptığımız şey hakkında özel olan nedir? Çevremizdeki herkes bunu anlıyor ve kabul ediyor mu? Müşterilerimiz istediklerinin bu olduğu konusunda hemfikir mi?

5. Hedeflerinizi gözden geçirin

Temel, kısa orta ve uzun vadeli hedefleriniz nedir? Şirketiniz için zamanı belirli, net ve ölçülebilir hedefler koyun.

6. Stratejilerinizi belirleyin

Planladığımız şeylere ulaşmak için ne olması gerekiyor? Bir satranç oyunu gibi, hamleleri planlayın.

7. Görev dağılımı yapın

Belirlenen hedef ve stratejilerde kimler rol üstlenecek? Sorumluluklar ve faaliyetler, fonksiyonlarımız, departmanlarımız ve ekiplerimiz arasında nasıl paylaştırılıyor? Kim neyi, nerede, ne zaman, nasıl, hangi maliyetle ve hangi gerekli etki ve sonuçla yapacak? Stratejilerimizdeki tüm eylemler için zaman çizelgeleri ve önlemler nelerdir ve bu sorumlulukların sahibi kimdir?

8. Performansı ölçün

Hedeflerimiz, performans ve faaliyetin temel ölçülebilir yönlerine nasıl dönüşüyor? Bu beklentiler, standartlar, anahtar Performans Göstergeleri nelerdir?

Bu sorulara sağlıklı cevaplar bulabildiğinizde acentenizin ve markanızın büyümesine yön vermeniz daha da kolay olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *