4 MAT metodu ile ikna

  • Home
  • 4 MAT metodu ile ikna
4 MAT metodu ile ikna

Satrançta rakibi hamle yapamayacak şekilde sıkıştırıp yenmeye “mat” denir. İletişim ve satışta da karşımızdaki kişiyi yenmek “mat etmek” isteriz. (1)
4MAT metodu özellikle eğitimde kullanılan bir yöntemdir. (2)
4MAT metodunu kullanabilmek için iletişim kurduğunuz kişinin kafasında
oluşabilecek dört soruya net olarak cevap vermeniz gerekir. Bu sorular
“Neden, ne, nasıl ve ne faydası var?” sorularıdır. (3)
Sıralı olarak bu sorulara yanıt verdiğinizde karşınızdaki kişinin zihninde açıkladığınız konuya ilişkin bulanık bir nokta kalmaz ve anlamaya,
ikna olmaya daha fazla yaklaşır. Bu da size avantaj sağlar. (4)
Şimdi 4MAT metodunu anladık mı?
Aslında 4MAT metodunu açıklamak için yukarıda cümleleri yazarken de 4MAT metodunu kullandım. Bunu takip edebilmeniz için cümlelerin sonuna parantez içinde rakamlar koydum. NEDEN sorusunun cevabı (1) numaralı cümledir. NE sorusunu (2), NASIL sorusunu (3), NE FAYDASI VAR sorusunu ise (4) numaralı cümle ile açıkladım.
Şimdi bunu sigorta sektörüne özel bir örnekle daha da netleştirelim.
Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) son yıllarda revaçta olan ürünlerden. Pek çok sigorta şirketi bu ürünün satılması için büyük çaba gösteriyor. Diğer yandan satış kanalları ve acenteler uzman olmadıkları sağlık sigortası alanında ürün sunmayı riskli ve zor olarak görebiliyor. Aslında TSS ürününü müşterilere doğru bir şekilde anlatabilirsek satış başarımızı
arttırabiliriz.
4MAT metodunu TSS ürünü açıklamalarına uygulayalım. Unutmayın önce NEDEN sorusuyla başlayıp, NE, NASIL ve NE FAYDA sunar sorularına vereceğimiz yanıtlarla devam edeceğiz.
Her ürün ve hizmet bir sıkıntıyı gidermek ya da kullanıcısına bir fırsat
yaratmak için üretilir. TSS de bir sıkıntıyı gidermek için oluşturulan bir
ürün. NEDEN sorusunun cevabı çözüm bulunan sıkıntıyı ya da durumu dile getirmelidir. Şimdi 4MAT mesajımıza başlayalım.
Ülkemizde yıllardır sunulan özel sağlık sigortaları (ÖSS) pek çok kişi
tarafından pahalı, içerdiği teknik bilgiler ve operasyonel süreçler gereği
karmaşık olarak algılanıyor. (NEDEN)
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası,SGK’lılar için aynı kalitedeki sağlık
hizmetinden Özel Sağlık Sigortası primlerine göre çok daha düşük primlerle yararlanma fırsatı sunar. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ödenmesi gereken fark ücretini karşılayan bir sağlık poliçesidir. Aynı zamanda kapsamı kolay anlaşılır ve basittir. (NE)
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olmak için SGK’lı olmak bir ön koşuldur. SGK’lı olmayan kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olamazlar. Ürünler yatarak ve ayakta tedavi teminatları sunabilmektedir. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir. (NASIL)
Böylece sigortalılar uygun ekonomik koşularda sıra beklemeden ve doktor seçimi yapma imkânlarını kullanarak sağlık hizmetlerinden faydalanırlar. (NE FAYDA SUNAR)
4MAT metodunu sunduğunuz pek çok ürüne ve düşünceye uygulayabilirsiniz. Faydalı olması dileğimle…

Yorumunuz