Etkileme sanatı

  • Home
  • Etkileme sanatı

Birilerini hızlı ve kolayca etkilemek ister miydiniz? Eşinizi, dostunuzu, üstünüzü, astınızı, müşterinizi ya da istediğiniz her hangi bir kişiyi…

Etos, pathos , logos üçlemesiyle bilinen Yunan etkileme felsefesine göz atmaya ne dersiniz?

Etos insanların sahip olduğu etik doğaları, dürüstlük ve inanırlık derecesidir. Eğer verdiğiniz sözleri tutuyor ve ilkeli bir hayat sürüyorsanız “etos” a sahipsiniz demektir. Etos’a “kredibilte” de diyebiliriz.

Pathos, empati duygusudur. Karşımızdakini anlayabilmek, hislerini, ihtiyaçlarını, dünyaya bakışını içselleştirebilmektir. Empatinin ölçü birimi EQ, yani duygusal zeka katsayısıdır. Empati, bireyin iletişim sırasında karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmesini ve böylece daha duyarlı bir yaklaşım göstermesini sağlayan bir duygusal zeka becerisidir. Eğer empatik davranış gösterebiliyorsanız iletişim kurduğunuz kişinin sözleriyle dile getirmediği duygularını da sezebilir, olaylara bakış açısını anlayabilirsiniz. 

Empati kurabilmek için kendimizi karşımızdakinin yerine koyup olaylara o kişinin gözünden bakabilmeliyiz. Böylelikle onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız mümkün olur. Eğer bunu başarabiliyorsanız duygusal zekanız iyi durumda demektir.

İnsanların içinde bulunduğu durumu anlamak ve bakış açılarını çözebilmek için onları sadece etkili dinlemek yetmez. Diğer taraftan iletişim esnasında sergiledikleri beden diline de dikkat etmek gerekir. Yapılan pek çok araştırma duygusal mesajların yüzde doksanının hatta daha fazlasının sözsüz iletişimle yansıtıldığını göstermektedir.

Empati karşımızdaki kişinin düşüncelerine hak verdiğimiz anlamına gelmez. Önemli olan onun bakış açısını yakalamak ve nasıl düşündüğünü kavramaktır. Yani aynı fikirde olmanız gerekmez. Empati ölçülebilen ve geliştirilebilen bir beceridir. Bir Kızılderili atasözü der ki: “Dur, dinle.! Hep konuşursan hiç bir şey duyamazsın…” Etki bırakmak için iyi bir dinleyici olun ve sadece cevap vermek için değil, anlamak için dinleyin. Anladıklarınızın doğruluğun teyit etmek için sorular sorun. Dinlerken bütün duyularınızla dinleyin. Beden dili ve ses tonlamasından iletişim kurduğunuz insanların duygularını okumayı deneyin. Karşınızda İnsanların sözlü olarak ifade ettikleriyle, beden dilinin uyuşmasını gözlemleyin. İkisi farklı olabilir.

Logos ise mantık demektir. Düşüncelerimizi ifade edebilme ve ikna becerimizi temsil eder. Birini bir konuda etkilemek ve ikna edebilmek için öncelikle ikna etmek istediğini konuda kendiniz ikna olmalısınız. Bu özgüven ile de ilişkilidir.

İnsanların pek çoğu içinde bulundukları negatif durumları değiştirebilmek için imkanları olmadığını düşünür. Bu düşünce bile tel başına etkisiz kalabilmek için yeterlidir. Kişiyi aksiyona itmez ve durağanlaştırır. Bir bakıma öğrenilmiş çaresizlik hissi yaratır. Bu noktada etos devreye girmelidir. Kendine olan güven, harekete geçmenin ve birini harekete geçirmenin ilk aşamasıdır. Sonrasında pathos gelir. Yani önce anlamaya çalışmak. Anlamadan anlaşılmaya çalışmak hedeflerimize ulaşmayı engelleyebilir.

Empati seviyemizi artırdığımızda anlaşıldığını hisseden kişiler bizim mantığımızı (logos) anlamak için daha güçlü bir işbirliğine açık olacaklardır.

Eğer kurguladığımız logos (mantık) karşımızdakinin algıladığımız ihtiyaç ve duygularıyla örtüşüyorsa “etki” ortaya çıkmaya başlar.

Bu model içten dışa doğru hareket etmeyi gerektirir. Her hangi bir problem ya da olumsuz durum için sorunun dışarıda olduğunu düşünürseniz inisiyatif almazsınız; ilk adım olan ve sonuç yaratacak karşılıklı güven duygusu oluşmaz. İnisiyatif alarak ve empati göstererek etki alanlarımıza odaklandığımızda insanlar ve olaylar üzerinde olumlu etki yaratan bir değişim dinamosu haline gelebiliriz. 

Yorumunuz