Devlet katkısı nasıl gidiyor?

  • Home
  • Devlet katkısı nasıl gidiyor?

Bireysel Emeklilik Siteminde %25 Devlet katkısı 1 Ocak 2013 ‘den itibaren uygulanmaya başlandı. Acaba Devlet gerçekten öder mi? Sonra bu uygulamadan vazgeçilir mi? gibi şüpheci soruların yanında bu avantajlı uygulamanın farkına varıp sisteme yeni giriş yapanların da hızla arttığına şahit olduk.

Nihayet Devlet katkıları hesaplarda görülüyor. Peki bu zamana kadar ne kadar devlet katkısı hesaplara geçti.

Emeklilik Gözetim Merkezinin (EGM) 9 Ağustos 2013 raporlarına göre 2013 yılbaşından bu tarihe kadar ödenen toplam devlet katkısı tutarı 588 Milyon TL. Aynı tarih itibarıyla 3 Milyon 772 Bin kişi olduğu göz önüne alınırsa kaba bir hesapla kişi başına ortalama 150 TL civarında bir devlet katkısı yapıldığı hesaplanabilir. Tabi bu tutar ortalamadır ve ödenene katkı paylarına göre kişi bazında değişiklik gösterecektir.

Peki sisteme giren kişiler paralarını başka bir alanda değerlendirselerdi neyle karşılaşacaklardı. Açıkçası bunu hesaplamak ve tahmin etmek çok farklı varsayımları gerektiriyor. Ancak basitçe başka bir hesap yaparak buradaki fırsat ve avantajı analiz edebiliriz.

Şöyle ki: 9 Ağustos EGM verilerine göre 2003 yılından bu yana sistemde bulunan katılımcıların ödediği toplam katkı payı tutarı 19 Milyar 794 Milyon TL. Bu tutarı yine katılımcı sayısına böldüğümüzde ortalama 5 Bin TL’lik bir kişi başı tasarruf yapıldığını hesaplayabiliriz. (Bu 5 Bin TL’nin 10 yıla yayılmış bir ödeme olduğunu da unutmamak gerekir)

Pek çok yatırımcının tercih ettiği vadeli banka mevduatlarında günümüz koşullarında alınabilecek 8 aylık faiz oranının %5 olduğunu göz önüne alırsak 5 Bin TL’nin tamamının bir seferde 8 aylık banka mevduatına yatırılmasıyla elde edilecek net faiz 144 TL olarak hesaplanır. (Bu değerlere herhangi bir bankanın internet sitesindeki mevduat faizi hesaplama araçlarını kullanarak ulaşabilirsiniz)

Kişi başına katkı payı ödeme ortalamasının son 8 ayda 5 Bin TL’nin altında olduğu açıktır. Bu nedenle neresinden bakarsanız bakın Devlet katkısı uygulaması 2013’ün ilk 8 ayında katılımcılar açısından olumlu bir görünüş sergilemektedir.

Katılımcıların bundan sonra yapması gereken, düzenli ödemelere devam ederek katkı hak edişlerini kaçırmamaktır.  Bir katılımcıya bir takvim yılında ödenebilecek devlet katkısının, yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlı olduğunu tekrar hatırlatmayı da ihmal etmeyelim. Yaz mevsiminin son günlerini keyifle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *